Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nord’

Lösenordsskyddad: DMZ

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Annonser

Read Full Post »

Nord och syd

Redan 1896 föreslog Japan att den 38 breddgraden skulle användas för att dela upp Korea. Ryssland försökte ta kontroll över Korea men Japan hade precis fått rättigheterna till Korea från Storbritannien. I ett försök att stjävja en konflikt erbjöd Japan att dela Korea men ingen överenskommelse fattades utan Japan tog själv fullständig kontroll. Hela Korea styrdes därefter av Japan fram till andra världskriget.

1945 när Japan kapitulerade etablerades breddgraden som gräns och Korea blev självständigt men uppdelat i Nord- och Sydkorea. Uppdelningen skedde under Potsdamkonferensen och det kanske mest uppseendeväckande med beslutet är att koreanerna aldrig tillfrågades. Mellan 1945 och 1948 styrdes Korea av USAMGIK, United States Army Military Government in Korea. Den 38 breddgraden blev en politisk gräns eftersom Sovjet tillsatte en kommunistisk regering i Nordkorea som USAMGIK vägrade erkänna.

25 juni 1950 startar Koreakriget då Nordkoreanska styrkor invaderar Sydkorea efter ömsesidiga oroligheter kring gränsen. Det var den första väpnade konflikten i det Kalla Kriget mellan väst och öst. Nord backades av Kina. Sovjet skickade inga styrkor (inte officiellt, det finns dokument som visar att de bla skickade stridspiloter) men bistådde med material och utrustning. Syd backades av USA och FN.

Efter ungefär tre och ett halvt år av fullskaligt krig med civila förluster på över 2.5 miljoner människor skriver båda parter på en överenskommelse om vapenstillestånd i juli 1953. I samband med detta upprättas den Koreanska Demilitariserade Zonen, DMZ. Zonen är ungefär 4 km bred och 25 mil lång. Det är den mest militärt bevakade gränsen i världen. Intressant att veta är vapenstilleståndet fortfarande övervakas av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission, vilket innebär att Schweiz och Sverige har styrkor på plats vid DMZ. Nordkorea har brutit vapenstilleståndet vid ett flertal tillfällen, mest anmärkningsvärt är bombningen av ett Sydkoreanskt skepp 2010 då 46 sjömän dog.

Under de senaste årtiondena har det öppnats upp lite grann kring gränsen. Sydkorea öppnade för mer samarbete genom att lansera sin Sunshine Policy. Policyn gör att koreaner ska kunna resa över gränsen för att träffa släkt och vänner men har även gjort det möjligt för Sydkoreanska företag att etablera sig i Nord, ex Hyundai. Det var även tal om att öppna järnvägsförbindelsen mellan Nord och Syd, vilket skulle ge Sydkorea den första förbindelsen med fastlandet sedan andra världskriget. Man skulle spara mycket tid och pengar på ex varutransporter men tyvärr tror jag att den bara öppnades ett kort tag för ett par år sedan, för att sedan stängas igen.

Det har aldrig skrivits på något fredsavtal gällande Koreakriget vilket innebär att konflikten officiellt fortfarande pågår. Nordkorea anser sig dock ha vunnit Koreakriget.

Här kommer en klassiker från B2ST.

Read Full Post »