Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘NU’EST’

Konfucianism

Det koreanska samhället är starkt påverkat av Konfucianismen, en av Kinas tre klassiska filosofier.

Konfucianismen är namngiven efter dess främste filosof Kong Fuzi (551-479 f.Kr.). Konfucianismen var den främsta ideologin i Kina fram tills dess att republiken Kina grundandes 1912.

Jag tänker inte gå på djupet av konfucianismen men kortfattat kan man säga att målet med filosofin är ett välmående samhälle, med social harmoni (kibun någon?) En av grundpelarna är Rén dvs viljan att ta hand om andra i samhället. Det är mycket viktigt att samhällets ledare har rén och behandlar alla humant. På så vis vet folket att ledarens välvilja måste innebära att han har stöd från himlen (Mandate of Heaven, jfr med hur kejsaren av Kina kallades Himmelens Son.).

Li handlar om artighet och etikett, en mängd små vardagsritualer som tillsammans hjälper till att skapa social harmoni.

Vördnadsfullhet är en av de viktigaste delarna inom Konfucianismen. Man talar speciellt om fem olika band:
Ledare och medborgare
Fader och Son
Man och fru
Äldre bror och yngre bror
Vän och vän.

Som ni ser är konfucianismen mycket inriktad på vördnadsfullhet mot de som är äldre och även ganska patriarkalisk. Vördnadsfullhet speglade även rättsväsendet, barn som begick brott mot sina föräldrar straffades hårt medan föräldrar (läs fäder) hade oerhörd makt över barnen. Härifrån kommer också traditionen att ta hand om sina föräldrar när de blir gamla.

Om ni har hängt med märker ni tydligt hur mycket konfucianismen präglat det Koreanska samhället.

NU’EST debuterade i början av året. Ingen av medlemmarna är över 20 år och de yngsta är bara 16. Action är deras senaste låt.

Read Full Post »